Publicatie datum: 24 november 2023

30% stijging loonkosten?

In 1969 werd in Nederland het minimumloon geïntroduceerd. Sindsdien heeft elke werknemer recht op ten minste dat bedrag aan brutosalaris dat door de overheid als minimumloon wordt vastgesteld. Werkgevers hebben altijd de optie (of soms zelfs de verplichting volgens een CAO) om meer te betalen, maar minder is niet toegestaan.

Minimumloon per dag of per uur

Tot en met 2023 wordt het minimumloon vastgesteld als een bruto bedrag per maand. Dit kan worden omgerekend naar een minimumloon per dag of per uur, afhankelijk van de branche waarin een werknemer werkt. Als voorbeeld: In december 2022 was het bruto minimumuurloon € 11,25 voor een standaard werkweek van 36 uur, en € 10,13 voor een werkweek van 40 uur.

Veranderingen in minimumuurloon vanaf 2024

Vanaf 2024 wordt het brutominimumloon per maand vervangen door een bruto minimumuurloon dat in elke sector gelijk is, ongeacht de gebruikelijke werkweek (tussen 36 uur en 40 uur). Het nieuwe minimumuurloon bedraagt € 13,27 vanaf 1 januari 2024. Tussen december 2022 en 1 januari 2024 is het bruto minimumuurloon gestegen van € 10,13 naar € 13,27 voor een werkweek van 40 uur, een stijging van meer dan 30% in die periode. Als uw bedrijf een werkweek hanteert van meer dan 36 uur maar minder dan 40 uur, zijn de gevolgen iets minder ingrijpend, maar nog steeds aanzienlijk.”

Invloed van minimumloon op CAO-lonen

Mogelijk betaalt u uw werknemers al meer dan het minimumloon en denkt u dat deze verandering geen invloed op u heeft. Echter, CAO-lonen, vooral die in de lagere salarisschalen, zijn vaak gekoppeld aan het minimumloon met een bepaald percentage als toeslag erbovenop. Vakbonden zullen hier rekening mee houden bij lopende en toekomstige CAO-onderhandelingen.

Vragen over brutoloonaanpassingen? Bel ons!

Mocht u vragen hebben over deze aanpassing in het brutoloon of wat dit voor u betekent, dan kunt u altijd contact opnemen met onze medewerkers van de afdeling Salaris & Personeel op kantoor in Schagen, via telefoonnummer 0224-214144.