Publicatie datum: 29 april 2013

Hieronder vindt u het laatste nieuws over dit onderwerp.

Versneld afschrijven op investeringen in 2013 van de baan

De mogelijkheid om in 2013 50% ineens af te schrijven op investeringen, is van de baan. Dit blijkt uit antwoorden op vragen over het Sociaal Akkoord van 11 april 2013. De staatssecretaris geeft aan dat na overleg met sociale partners is besloten dat het kabinet afziet van het aanvullend pakket van € 4,3 mld aan bezuinigingen en intensiveringen voor 2014, inclusief de intensiveringen van € 800 mln voor onder meer de afschrijvingsmaatregel in 2013. Het kabinet zal volgens de bewindsman aanvullende maatregelen nemen als de Macro-Economische Verkenning van het CPB, gegeven het saldodoel 2014, daartoe aanleiding geeft. Dit geldt voor alle elementen uit het pakket.

——————————————————————————————————————– 

29 april 2013

U kunt investeringen, die u voor uw bedrijf doet, ineens in aftrek brengen van uw winst indien de investering maximaal € 450 bedraagt. Grotere investeringen dient u over meerdere jaren af te schrijven ten laste van uw winst. De regel daarbij is dat u per jaar maximaal 20% van de aanschafkosten mag afschrijven op roerende bedrijfsinvesteringen zoals computers, printers, bureaus en stoelen etc.

Om tijdens de economische crisis het investeren te stimuleren kunt u in 2013 eenmalig 50% afschrijven op uw bedrijfsinvesteringen. Het doel van de hogere afschrijving is om bedrijven tijdelijk meer financiële armslag te geven voor het doen investeringen en daarmee een bijdrage te leveren aan de binnenlandse economische groei

Wat zijn de gevolgen hiervan?
Indien u in 2013 50% gaat afschrijven op uw bedrijfsinvestering betekent dit dat u de winst daarmee drukt en zodoende minder belasting betaalt. Dat klinkt voordelig maar er dient nog wel de volgende kanttekening geplaatst te worden. Indien u in latere jaren meer winst gaat maken kunt u door de verruimde afschrijving in 2013 minder afschrijven en dan betaalt u juist meer belasting.