Publicatie datum: 22 september 2022

Betalingsregeling bijzonder uitstel corona gaat in per 1 oktober a.s.

Let op, heeft u gebruik gemaakt van de betalingsregeling bijzonder uitstel corona voor de aanslagen van de belastingdienst?

De betalingsregeling voor opgebouwde belastingschulden door bijzonder uitstel in verband met corona gaat in per 1 oktober 2022.

Als u hiervan gebruik heeft gemaakt dan heeft u van de belastingdienst een brief ontvangen met meer informatie, of die ontvangt u binnenkort.

De belastingdienst heeft in april 2022 een 1e informatieve brief met een overzicht van de openstaande schuld op peildatum 31-1-2022 verstuurd.

In augustus is een 2e brief gestuurd met een nieuw overzicht.

De betalingsregeling houdt in dat u uiterlijk op 1 oktober 2022 begint met het aflossen van de opgebouwde belastingschuld. U moet binnen 60 maanden de belastingschuld hebben afgelost.

U betaald elke maand een vast bedrag, inclusief vorderingsrente.

De uiterste betaaldatum van de 1e termijn is 31 oktober 2022.

In de brief die u krijgt van de belastingdienst met het vastgestelde maandbedrag, staat het rekeningnummer en het betalingskenmerk van de betalingsregeling.

Versoepelingen betalingsregeling bijzonder uitstel vanwege corona

Het kabinet heeft besloten om in bijzondere gevallen de betalingsregeling te versoepelen voor de belastingschuld die ondernemers hebben opgebouwd, doordat ze gebruik hebben gemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. Uiterlijk 20 september 2022 wordt het besluit hierover gepubliceerd in de Staatscourant.
Deze versoepelingen gelden naast de mogelijkheid om onder voorwaarden later te kunnen starten met het afbetalen van de opgebouwde schuld.

Welke versoepelingen komen er?

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u de Belastingdienst vragen:
• of u 1 keer een betaalpauze van 3 maanden mag nemen
• of u per kwartaal mag betalen, in plaats van per maand
• of u maximaal 7 jaar (84 maanden) mag doen over het afbetalen van uw belastingschuld door het bijzonder uitstel, in plaats van 5 jaar (60 maanden)

Vraag dit niet voor 20 september a.s. aan.

Het is van belang dat u zich wel aan de voorwaarden van de betalingsregeling houdt, dus op tijd het vastgestelde maandbedrag betaald, want anders kan de belastingdienst de regeling voor u intrekken en de verschuldigde belasting in één keer opeisen.