Publicatie datum: 9 april 2013

Overheden moeten vanaf 16 maart jl. uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur, betalen. Wordt er te laat betaald, dan mag het bedrijf een boete in rekening brengen. MKB-Nederland is blij met deze nieuwe regelgeving. Juist in deze economisch zware tijden kunnen te late betalingen ondernemers in liquiditeitsproblemen brengen. Het is daarom belangrijker dan ooit dat klanten – en de overheid als goede voorbeeld voorop – op tijd hun rekeningen voldoen.

Overheidsinstanties

Overheidsinstanties zijn aan strengere regels gebonden dan ondernemingen als het gaat om hun betaalgedrag. De overheid, of dat de gemeente, de provincie of het Rijk is, dient altijd binnen 30 dagen te betalen, hiervan mag vrijwel niet van worden afgeweken. Overheidsinstanties vallen onder strengere wetgeving omdat zij niet dezelfde financieringsproblemen hebben als het bedrijfsleven en betalingsachterstanden zijn voor overheden niet onvermijdelijk.

MKB-Nederland

MKB-Nederland pleit al jaren voor een beter betaalgedrag van de overheid. De rijksoverheid lukt dat inmiddels in de meeste gevallen wel. Gemeenten blijven echter nog achter. Dun & Bradstreet monitort in opdracht van MKB-Nederland hun betalingsgedrag sinds 2009 via het meldpunt Sneller betalen. In 2012 betaalde nog altijd een kwart van de lokale overheden te laat.

grensoverschrijdend

Deze wet geldt niet alleen voor Nederland, maar is in alle lidstaten van de Europese Unie ingevoerd. De goede werking van de interne markt wordt hierdoor bevorderd doordat belemmeringen voor grensoverschrijdende handelstransacties worden weggenomen. Het Nederlandse bedrijfsleven dat grensoverschrijdend actief is, kan dus profiteren van deze verscherping van de betalingstermijnen in Europa.

bedrijven

Ook voor bedrijven gelden er strengere regels. Als er niets is vastgelegd over de betalingstermijn, moeten zij facturen binnen dertig dagen aan elkaar betalen. Indien hiervan wordt afgeweken moet dit in een overeenkomst worden vastgelegd tot een maximum van 60 dagen. Hiervan mag alleen onder voorwaarden worden afgeweken. Deze wet heeft als doel het MKB te beschermen tegen het oprekken van betaaltermijnen door grotere (en sterkere) contractpartijen.

Voor meer informatie over deze wetgeving klik hier.

Bron: mkb.nl