Publicatie datum: 6 februari 2014

Ondernemers die (wel eens) een zogenoemde ‘btw-nihilaangifte’ indienen omdat zij op het moment dat de btw-aangifte moet worden ingediend en de verschuldigde btw moet worden betaald, (nog) niet over de juiste of complete gegevens hiervoor beschikken moeten rekening houden met nieuwe wetgeving.

Strafbaar

In de praktijk werd dan wel eens een zogenaamde ‘btw nihilaangifte’ ingediend die dan zo snel mogelijk werd gevolgd door een juiste aangifte. Wij raden ondernemers die in een ’te betalen btw’-positie verkeren af om deze handelwijze te blijven volgen. Vanaf 1 januari 2014 is zowel het te laat indienen van de aangifte als het te laat betalen van de btw als strafbaar feit aangemerkt. Dat laatste is nieuw. Vanaf 1 januari 2014 kan degene die opzettelijk een op aangifte te betalen btw-bedrag niet, gedeeltelijk niet dan wel te laat betaalt, worden gestraft met gevangenisstraf of een geldboete. Omdat het strafbare feit het niet of niet tijdig betalen is, geldt die strafbaarheid niet voor aangiften die in een teruggaaf resulteren (of voor ‘echte’ nihilaangiften).

Vóór 1 januari 2014 was het niet of niet tijdig doen van een btw-aangifte zelf ook al strafbaar gesteld, maar het recht op strafvervolging verviel in deze gevallen wanneer alsnog een juiste en volledige aangifte werd gedaan. Deze bepaling voor de aangifte blijft overigens onverkort van kracht. Een onjuiste aangifte kan derhalve nog steeds worden hersteld door een juiste en volledige aangifte. De te late betaling kan echter niet meer worden hersteld.

Wij raden ondernemers die in een positie verkeren waarin zij voorzien dat zij niet tijdig aan hun btw-aangifte en betalingsverplichting kunnen voldoen, aan om contact met ons op te nemen.

 

Bron: Belastingpakket 2014, Aanpassingen Algemene Wet inzake Rijksbelastingen