Door de Coronacrisis lijkt iedereen zich wel heel actief te gaan bezighouden met de vraag “wat gebeurt er als ik ziek word?” en nog erger “wat moet ik nog regelen voor het geval ik dood ga?”.

Eigenlijk vragen die we veelal uit de weg gaan, maar nu hoogst actueel.

Bij notarissen is het plotseling aanzienlijk drukker geworden door mensen die snel hun testament op orde willen maken.

Zeker voor de directeur/aandeelhouder van een besloten vennootschap is het nu zaak kritisch te kijken of de bedrijfszaken wel geregeld zijn voor het geval je door ernstige ziekte een tijdje uit de roulatie raakt.

In juridische termen noemen ze dat belet van de bestuurder of aandeelhouder.

In veel gevallen wordt in de notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders een waarnemend bestuurder aangewezen voor het geval feitelijke bestuurder tijdelijk uit de roulatie is, maar is vervolgens veelal niets geregeld voor het geval de enig aandeelhouder wegens belet (ernstige ziekte) niet kan functioneren.

Gelukkig is het hiervoor genoemde probleem relatief snel op te lossen.

U kunt aan uw partner een volmacht verstrekken waarin deze gemachtigd wordt u in en buiten rechte te vertegenwoordigen indien u door ziekte (tijdelijk) niet in staat bent uw wil te uiten. Ook uw partner kan natuurlijk getroffen worden door het Coronavirus. Voor de zekerheid kunt u dan vervolgens één van uw kinderen of een vertrouwd persoon als opvolgend gemachtigde benoemen.

Voor nadere informatie kunt u altijd even contact opnemen met Peter Jutte die werkzaam is op ons kantoor Schagen (telefoon 0224-214144) of peter.jutte@jongejanenpartners.nl