Publicatie datum: 9 juli 2013

Indien u gebruik maakt van de kleine ondernemersregeling (KOR), kunt u als startende ondernemer voor de btw ontheven worden van uw administratieve verplichtingen die voortvloeien uit het belaste ondernemerschap. Indien u in aanmerking komt voor ontheffing van de administratieve verplichtingen, moet u bij de inspecteur een verzoek indienen. Als de inspecteur het verzoek inwilligt, gaat de ontheffing in met ingang van 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin het verzoek is ingediend. Dit betekent dat u tot aan dat tijdstip nog moet voldoen aan de administratieve verplichtingen voor de btw.

Het kabinet komt u hierin tegemoet. Om de administratieve lasten voor startende (kleine) ondernemers te verminderen keurt Staatssecretaris Weekers van Financiën namelijk goed dat een verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen onder voorwaarden met terugwerkende kracht wordt verleend tot de dag waarop het verzoek is ingediend. De voorwaarden luiden als volgt: • Na toepassing van de KOR hoeft u over het jaar waarin het verzoek wordt ingediend geen btw meer te voldoen; • U hebt over het jaar waarin het verzoek wordt ingediend geen melding gemaakt van btw op de door u uitgereikte facturen; • U maakt over het jaar waarin het verzoek wordt ingediend geen aanspraak op teruggaaf van btw.

Wanneer valt u onder de KOR? De KOR houdt in dat u, indien u in een kalenderjaar minder dan € 1.883 btw verschuldigd bent, in aanmerking komt voor een vermindering van btw. U krijgt zelfs een vermindering voor het gehele bedrag als het te betalen bedrag aan BTW in een jaar lager is dan € 1.345.

Let op! De staatssecretaris heeft zijn goedkeuring voor het verlenen van terugwerkende kracht inzake het verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen ook uitgesproken voor commissarissen en niet-uitvoerende bestuurders.