Werknemers hebben wettelijk recht op een bepaald aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit vier keer het aantal uren dat de werknemer per week werkt. Zo kan de werknemer in ieder geval vier weken vakantie per jaar opnemen. Maar uiteraard kunnen de werknemers de vakantiedagen ook in losse uren of dagen opnemen.

Afspraken

Als de werknemers in uw bedrijf meer vakantiedagen opbouwen dan datgene waar zij wettelijk recht op hebben, dan spreken we van ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen. In uw cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan over deze extra vakantiedagen.

Extra vakantiedagen voor oudere werknemers

In verschillende cao’s geldt naast de bovengenoemde regelingen ook de regeling dat oudere werknemers recht hebben op extra vakantiedagen vanwege hun leeftijd. Afhankelijk van de leeftijd van de werknemer kan aanspraak gemaakt worden op extra betaalde dagen verlof. Een dergelijke regeling betreffende leeftijds-, senioren- of inconveniëntendagen is na te lezen in de cao waar het betreffende bedrijf onder valt.

Discriminatie?

Ongerechtvaardigde verschillen op basis van leeftijd zijn op basis van de Wet op de Leeftijdsdiscriminatie verboden. De Commissie Gelijke Behandeling heeft hierover enkele uitspraken gedaan waarbij de leeftijdsdagen (ook wel seniorendagen of ‘ouwelullendagen’ genoemd) afgekeurd zijn. Met diezelfde wet in de hand mogen jeugdige werknemers of sollicitanten qua arbeidsvoorwaarden niet minder behandeld worden dan “oudere” werknemers.

Gezondheidsrisico’s

In veel functies bestaan echter gezondheidsrisico’s die boven de 45 jaar tot een hoger ziekteverzuim kunnen leiden. Denk aan: veel tillen, veel beeldschermwerk (RSI-risico), ploegen- of nachtarbeid. Als zo’n risico aanwezig is, is er een duidelijke reden om het werk voor die groep ouderen te verlichten. In deze gevallen kunnen leeftijdsdagen blijven bestaan, zo heeft de Commissie Gelijke Behandeling aangegeven.

Meer weten?

Wanneer u meer wilt weten over de (on) mogelijkheden aangaande extra verlof voor bepaalde groepen werknemers dan kunt u contact opnemen met onze Salaris & personeelsadviseurs. Zij zijn bereikbaar op ons kantoor te Schagen op nummer 0224-214144.