Publicatie datum: 22 maart 2018

Wilt u btw terugvragen omdat een klant uw factuur niet (volledig) betaalt? Vanaf 1 januari 2018 kunt u dit als volgt doen.

Verwerk in uw eerste btw-aangifte 2018

Hebt u vorderingen die nog niet betaald zijn en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 lag? Dan worden deze vorderingen op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt. De btw over deze oninbare vorderingen moet u terugvragen in uw 1e btw-aangifte van 2018 (in april 2018 als u per kwartaal aangifte doet).

Zo werkt het

Vul de oninbare vorderingen in als negatieve omzet en negatieve btw bij vraag 1a of vraag 1b van die aangifte. Hebt u oninbare vorderingen met een uiterste betaaldatum ná 1 januari 2017? En wilt u de btw daarover terugvragen vanaf 1 januari 2018? Die bedragen vult u op dezelfde manier. Doe dat in de aangifte over het tijdvak waarin duidelijk is dat uw klant u niet meer zal betalen. Of uiterlijk 1 jaar na de uiterste betaaldatum.

Betaalt een klant later toch nog (voor een deel) uw factuur? Dan geeft u deze omzet aan in het tijdvak van ontvangst bij vraag 1a of 1b. Uiteraard staat ons kantoor klaar om u te helpen bij de teruggaaf van de omzetbelasting van oude openstaande debiteuren/vorderingen.

Bron: Belastingdienst