Publicatie datum: 31 mei 2013

Werknemers moeten weten wat hun plichten zijn in de situatie, dat zij tijdens vakantie ziek worden. Een duidelijk en helder geformuleerd verzuimreglement brengt hiervoor de oplossing. Dit reglement moet dan wel bij de medewerkers bekend zijn.

Eén van de grotere arbodiensten in Nederland heeft een aantal regels opgesteld die duidelijkheid kunnen scheppen. Wat zijn de regels?

• Als een werknemer tijdens de vakantie ziek wordt, dan moet hij dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur melden bij de werkgever en bij de arbodienst
• De werknemer moet een adres of telefoonnummer doorgeven waarop hij te bereiken is
• In de vakantieplaats moet de werknemer zich onder behandeling van een arts stellen en hiervan bewijzen bewaren
• De zieke werknemer keert, als zijn fysieke toestand het toelaat, zo snel mogelijk terug naar Nederland
• Is de vakantietermijn om en kan de werknemer op medische gronden nog niet terugkeren naar Nederland, dan zorgt hij ervoor dat hij bewijzen heeft van het feit dat hij niet kan reizen
• De werknemer neemt bij terugkeer in Nederland zo snel mogelijk contact op, zodat hij kan worden opgeroepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts