Publicatie datum: 24 mei 2019

Het minimumjeugdloon wordt per 1 juli 2019 voor de tweede keer een flinke stap verhoogd. Hierdoor krijgen ook werknemers van 21 jaar recht op het volledige wettelijk minimumloon. Dit wettelijk minimum bedraagt per 1 juli 2019 € 1.635,60 per maand.

Tweede stapsgewijze verhoging

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft door deze tweede stapsgewijze verhoging het wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 verhoogd voor werknemers vanaf 21 jaar. Per deze datum krijgen werknemers vanaf 21 jaar recht op het volledige minimumloon en wordt het minimumloon voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar extra verhoogd. Tot 1 juli 2019 hebben werknemers pas vanaf 22 jaar recht op het volledige minimumloon. Alle werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er 1,23% op vooruit ten opzichte van het minimumloon dat geldt sinds 1 januari 2019. De uitkeringen van de sociale verzekeringen zijn aan het wettelijk minimumloon gekoppeld, dus die stijgen mee.

Hogere loonkosten

Dit alles leidt tot hogere loonkosten. Er zijn door de overheid een aantal maatregelen genomen om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Hiervoor zijn de subsidies Lage inkomensvoordeel ( Liv ) en jeugd Liv in het leven geroepen.

Vaste percentages voor jongere werknemers

Per 1 juli moet uw organisatie fulltime werknemers minimaal € 1.635,60 per maand, € 377,45 per week of € 75,49 per dag betalen. Voor werknemers van 15 tot en met 20 jaar gelden vaste percentages van deze bedragen.

Loon naar rato voor parttimers

De bedragen in de tabel gelden voor werknemers die fulltime werken. Werkt een werknemer minder, dan geldt voor hem ook een lager minimumloon.