Infoavond erfrecht en estateplanning 2018

Maandag 10 december: Inforavond erfrecht en estateplanning
Locatie: Kantoor Schagen (route »)
Aanvang: 19.30 (eindtijd 21.30 uur)
Toegang: gratis, aanmelden noodzakelijk en gaat zo »

Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Erfrecht en estateplanning zijn gevoelige onderwerpen. Het gaat over de dood en niet iedereen praat daar even gemakkelijk over. Toch is de realiteit dat, volgens een recente opgave van het CBS, in 2019 in de uitvaartsector 882.000 planken voor 147.000 kisten zullen worden gebruikt. Ook realiteit is, dat het CBS niet kan aangeven aan wie de uitvaartsector deze kisten zal gaan verkopen.

Estate planning staat bij de meeste mensen niet boven aan het prioriteitenlijstje. “Wie dan leeft, die dan zorgt” is een veelvoorkomende uitspraak. Op onze thema avond zullen wij u confronteren met de vraag wat er precies gebeurt met uw vermogen bij uw onverhoopt overlijden. Natuurlijk is niet uit te sluiten dat hiermee een zeker gevoel van onbehagen wordt bewerkstelligd.

Dit gevoel zullen wij vervolgens bij u trachten weg te nemen door ruim aandacht te besteden aan de diverse testamentaire mogelijkheden. Hierbij kunt u denken aan maatregelen gericht op de continuïteit van uw onderneming, bescherming van familievermogen tegen (wellicht) kwaadwillenden, onderbewindstelling van erfgenamen van wie u denkt dat zij niet in staat zijn zelfstandig hun financiële zaken te regelen. Zelfs volledige onterving van kinderen is tegenwoordig niet meer geheel onmogelijk.

Ook zullen wij u tips aanreiken om ruzie over uw nalatenschap te voorkomen. Daarbij moet bedacht worden dat geschillen ook vaak ontstaan over zaken met affectiewaarde: foto’s, verzamelingen, persoonlijke sieraden etc. Besef dat het vaak de “koude kant” is die problemen veroorzaakt.

Wellicht wenst u zichzelf “onsterfelijk” te maken door een stichting in het leven te roepen die zich met een of meer goede doelen bezig gaat houden (fonds op naam) of door de continuïteit van uw familiebedrijf te waarborgen. Ook dergelijke aspecten blijven op onze thema avond niet onbesproken.

Wij realiseren ons terdege dat u uiteraard niet zelf het successierecht ter zake van uw nalatenschap betaalt. Het successierecht wordt dan ook vaak niet als het grootste probleem ervaren.

Daarom maken besparingen van wellicht vele duizenden euro’s niet automatisch veel indruk. Estate planning is echter wel degelijk van belang bij een surplusvermogen. Daaronder verstaan wij een zodanig vermogen dat u bij uw overlijden een vermogen nalaat van meer dan € 200.000.

Successierechten kunnen niet alleen de langstlevende partner in ernstige problemen brengen, ook de continuïteit van uw bedrijf kan daardoor in gevaar komen.

Tips ter besparing van successierechten zullen dan ook zeker niet onbesproken blijven.

Aanmelden

De bijeenkomst zal worden gehouden op: Maandag 10 december (kantoor Schagen) aanvang 19.30 (eindtijd 21.30 uur).

U kunt zich voor een van de bijeenkomsten inschrijven via ons kantoor Schagen (telefoon: 0224-214144) of per email (peter.jutte@jongejanenpartners.nl). Uw inschrijving dient uiterlijk 5 december a.s. bij ons binnen te zijn.

Top
Terug