Publicatie datum: 29 april 2013

Naast afschrijven op investeringen kunt u ook in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Wat houdt deze aftrek in? Investeert u in 2013 voor meer dan € 2.300, dan kunt u in aanmerking komen voor een extra fiscale aftrekpost. Uw belastbare winst wordt dan met 28% van het investeringsbedrag verlaagd. De hoogte hangt af van het geïnvesteerde bedrag. Neem voor meer informatie contact op met uw contactpersoon van enik.

Let op
Bent u vennoot en gaat u gezamenlijk investeren? Dan dient u rekening te houden met de toerekening van de investeringsaftrek. Als er namelijk sprake is van een gemeenschappelijke investering moeten de deelnemers van een samenwerkingsverband de investeringsaftrek in beginsel toerekenen naar rato van hun winstgerechtigdheid. U mag alleen van de toerekening naar rato van winstgerechtigdheid afwijken als u een redelijke verdeling aannemelijk kunt maken. De Belastingdienst zal niet snel een verdeling van 100%-0% accepteren.