Publicatie datum: 8 juli 2013

Ondanks tegenvallende cijfers van de autoverkopen, is er één categorie auto’s die heel goed verkocht wordt: De categorie auto’s met 0% bijtelling. De belangstelling voor de categorie auto’s met 0% bijtelling is groot. De importeurs hebben aangeven de nieuw bestelde auto’s waarschijnlijk niet meer in 2013 te kunnen leveren.

fiscale stimulering

De enorme belangstelling voor deze auto’s heeft vanzelfsprekend alles te maken met de fiscale faciliteiten voor deze auto’s. Bij tenaamstelling uiterlijk 31 december 2013 geldt voor een duur van 60 maanden een bijtellingspercentage van 0%. Daarnaast zijn ook de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de milieu-investeringsaftrek (36%) en de VAMIL-afschrijving van toepassing als de CO2-uitstoot kleiner is dan 50 gram/km. Samen met een BPM- en een MRB-vrijstelling dus een uitgebreide fiscale stimulering. Veel van deze auto’s zullen later dit jaar worden afgeleverd.

De verwachting is dat er onder de toekomstige berijders van deze auto’s velen zijn die voor hun huidige auto een rittenregistratie bijhouden.

bewust

Deze berijders zullen zich er bewust van moeten zijn dat het uitgangspunt van de tegenbewijsregeling van de bijtelling is dat (bijvoorbeeld met een rittenregistratie) moet worden aangetoond dat er het héle jaar niet meer dan 500 km privé is gereden.

rittenregistratie

Dat geldt onverkort als er sprake is van wisseling van auto zonder dat er sprake is van wisseling van werkgever. Dat betekent concreet dat het overstappen van een auto met rittenregistratie naar een auto zonder rittenregistratie (maar met 0% bijtelling) tot gevolg heeft dat er alsnog een bijtelling van toepassing zal zijn op die eerste auto.

privé

Door het stopzetten van de rittenregistratie kan immers niet voor het héle jaar aangetoond worden dat de auto’s voor niet meer dan 500 km privé zijn gebruikt. Er zal dan een afweging gemaakt moeten worden tussen twee opties: óf pas vanaf het volgende jaar profiteren van 0% bijtelling, óf wel direct profiteren van 0% bijtelling, maar dan voor lief nemen dat er alsnog bijgeteld wordt over de vorige auto.

Agentschap NL

Verder valt met betrekking tot de vereiste melding bij Agentschap NL voor de toepassing van de MIA en VAMIL nog op te merken dat het gaat om een meldingstermijn van drie maanden na de datum van het aangaan van de investeringsverplichtingen.

Bij sommige auto’s is of wordt gewerkt met reserveringen. Die zijn echter niet altijd vrijblijvend. Afhankelijk van de concrete voorwaarden zal er bij reservering al sprake kunnen zijn van het aangaan van verplichtingen, zodat de driemaandstermijn van de melding al bij de reservering begint te lopen.

 

Bron: Mr. Jan Rolleman, www.pleinplus.nl