In deze zeer bijzondere tijden worden zeer bijzondere maatregelen genomen. Jongejan & Partners licht u bij en hieronder kort de belangrijkste punten met een toelichting.

Invorderingsmaatregelen

Invorderingsrente (niet tijdige betaling) gaat tijdelijk vanaf 23 maart 2020 van 4% naar 0,01%
Belastingrente gaat vanaf 1 juni 2020 tijdelijk van 8% (voor de vennootschapsbelasting) c.q. 4% (overige belastingen) naar 0,01%
Voor de inkomstenbelasting geldt als ingangsdatum 1 juli 2020.

Uitstel van betaling

De bestaande uitstelregeling vanwege corona blijft bestaan;
De verplichte verklaring van de deskundige behoeft evenwel pas binnen vier weken nadat het uitstel is aangevraagd.

Verlagen voorlopige aanslag

Ondernemers die door de uitbraak van corona een lagere winst verwachten, kunnen hun voorlopige aanslag wijzigen.
Voor wijzigingen hiervan kunt u contact met ons opnemen.

Mogelijke stopzetting toeristenbelasting

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.

Tegemoetkoming loonkosten

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming.
Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Tijdelijke bijstand voor zzp-ers

Het kabinet stelt een tijdelijke regeling in die wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald.
In deze tijdelijke bijstandsregeling ontbreekt een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Het spreekt voor zich dat Jongejan & Partners u op al deze gebieden kan helpen. Een aantal regelingen is (nog) niet uitgewerkt. Wij volgen de berichtgeving nauwgezet en zullen u waar nodig op de hoogte houden.

Wanneer uw bedrijf de gevolgen van het Corona virus ondervindt en u naar aanleiding hiervan uw personeel voor tenminste 20 % minder in kunt zetten, neem dan contact op met Peter Jutte of Stefan Boomstra, beiden te bereiken op ons kantoor te Schagen. Zij kunnen u verder over deze regeling informeren en de aanvraag eventueel voor u indienen.

Wanneer uw bedrijf de gevolgen van het Corona virus ondervindt en u naar aanleiding hiervan uw personeel voor tenminste 20 % minder in kunt zetten, neem dan contact op met Peter Jutte of Stefan Boomstra, beiden te bereiken op ons kantoor te Schagen. Zij kunnen u verder over deze regeling informeren en de aanvraag eventueel voor u indienen.

BEL VOOR INFO 0224-214144