Eerder hebben wij gemeld dat uitstel van betaling kan worden verkregen voor onder andere verschuldigde omzetbelasting en loonbelasting. Als u uw onderneming in B.V.-vorm drijft, het volgende.

  • Indien de B.V. de verschuldigde loonbelasting en omzetbelasting niet tijdig (binnen een maand na afloop van het tijdvak) kan voldoen, dan adviseren wij een melding betalingsonmacht te doen bij de Belastingdienst.
  • Indien niet of niet tijdig niet de betalingsonmacht gemeld werd, dan zijn de bestuurders van de B.V. in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting.

Dit ongeacht of het niet kunnen betalen van de loonbelasting en omzetbelasting te wijten is aan de bestuurder of door bijzondere omstandigheden.

Mocht u (als gevolg van het coronavirus) in financiële problemen zijn gekomen, dan adviseren wij u tijdig een melding betalingsonmacht te doen. Een tijdige melding vindt plaats binnen 14 dagen nadat de loonbelasting of omzetbelasting verschuldigd is. Nogmaals, tijdige melding voorkomt in beginsel privé aansprakelijkheid.