Zoals u inmiddels wel begrepen zult hebben wordt de regeling werktijdverkorting met onmiddellijke ingang vervangen door een Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Op dit moment is het volgende bekend over die regeling.

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies;
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maar steeds maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
 • Op basis van de aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Als blijkt dat de daling van de omzet hoger is geweest, dan wordt nabetaald.
 • Als blijkt dat de daling van de omzet lager is geweest, dan moet u terug betalen.
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

De reeds ingediende aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Wel zal nog aanvullende informatie opgevraagd worden.

De nieuwe regeling is dus niet meer gebaseerd op de terugloop van werk maar op te verwachten omzetdaling.

Nog niet duidelijk is wat t.o.v. welke periode die omzetdaling wordt gemeten. Wij veronderstellen dat er wordt gekeken naar een vergelijkbare periode van vorig jaar.

Voorts wekt de regeling nu de indruk dat ook het salaris van de DGA meetelt voor de tegemoetkoming in de loonkosten.

Uiteraard zullen wij u voortdurend op de hoogte blijven houden.

Uiteraard kunt u ons altijd bellen indien u vragen heeft over deze regeling. Contactpersonen binnen ons kantoor zijn Stefan Boomstra en Peter Jutte welke beiden bereikbaar zijn op ons kantoor Schagen.