Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 2.0) vanaf 6 juli 2020 opengesteld.

NOW 2.0

Vrij snel na het uitbreken van de Coronacrisis en de daardoor dalende omzetten is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 1.0) ingevoerd. Werkgevers die geconfronteerd werden met een sterke omzetdaling (tenminste 20 %) konden door deze regeling een tegemoetkoming krijgen ter dekking van een deel van de loonkosten. Reden: om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden blijft.

Nieuwe aanvraag

NOW 1.0 kan inmiddels niet meer aangevraagd worden, maar vanaf 6 juli 2020 staat de NOW 2.0 open. Werkgevers die aan de voorwaarden voldoen kunnen wederom een aanvraag doen ter compensatie van een deel van de loonkosten. De aanvraag kan tot en met 31 augustus 2020 ingediend worden.

Vier maanden omzetdaling

Om voor de regeling in aanmerking te komen dient u over een periode van vier maanden een omzetdaling te hebben van tenminste 20 %. Deze omzetdaling bepaalt u door de totale omzet van 2019 te delen door 12 en te vermenigvuldigen met 4. Dit vergelijkt u met (de te verwachten) omzet in een aaneengesloten periode van vier maanden in de periode 1 juni 2020 tot en met 30 november 2020. Wanneer u geen aanvraag gedaan heeft voor de NOW 1.0 dan mag u zelf kiezen welke aaneengesloten periode van vier maanden u kiest in deze periode. Als u al een aanvraag gedaan heeft voor NOW 1.0 dan dient de periode van vier aaneengesloten maanden direct aansluitend te zijn op de aangevraagde periode van de eerste aanvraag.

100 % omzetverlies

Wanneer u in de periode van vier maanden geen omzet maakt (dus 100 % omzetverlies) krijgt u een tegemoetkoming van 90 % van het SV-loon van uw werknemers in de maand maart 2020 (met een maximum van € 9.538 per werknemer per maand) verhoogd met een opslag van 40 % ter dekking van uw werkgeverslasten. Wanneer u minder dan 100 % omzetverlies heeft, wordt uw tegemoetkoming naar rato toegekend.

Toekenning tegemoetkoming

Als aan u de tegemoetkoming toegekend gaat worden krijgt u in eerste instantie, in twee termijnen, 80 % van het bedrag toegekend. Na afloop dient er (namens u) een opgave gedaan te worden van de daadwerkelijke omzetachteruitgang. Op basis hiervan wordt aan u het restant uitgekeerd of zal u, indien de omzetachteruitgang lager is dan u in eerste instantie verwacht had, een deel terug moeten betalen.

Voorwaarden

Er is een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen als u gebruik maakt van de NOW 2.0 regeling. Denkt u hierbij onder andere aan:

  • Na toekenning van de NOW regeling moet u uw personeel informeren;
  • De verplichting om uw werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of deel te nemen aan scholing;
  • In een aantal gevallen mogen geen bonussen aan de directie uitgekeerd worden en mag evenmin dividend uitgekeerd worden.
  • U betaalt uw personeel 100 % door

Meer weten?

Tot zover de regeling in het kort. Wanneer u uitgebreidere informatie wilt of wilt weten wat de regeling en voorwaarden voor u betekenen dan kunt u altijd contact opnemen met onze medewerkers personeel en salaris, die bereikbaar zijn op nummer 0224-214144. Zij kunnen ook de aanvraag NOW 2.0 voor u indienen.