Met ingang van 15 februari 2021 is de NOW-regeling 3.2 opengesteld. De NOW-regeling biedt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetverlies van tenminste 20 % een tegemoetkoming in de loonkosten. De maximale tegemoetkoming is deze keer 85 % van de loonsom, verhoogd met 40 % ter compensatie van de werkgeverslasten. De tegemoetkoming van 85 % ontvangt u alleen wanneer u een omzetverlies van 100 % heeft.

Meer dan 20 % omzetverlies

Wanneer u een omzetverlies heeft van meer dan 20 %, maar minder dan 100 % zal de tegemoetkoming naar rato toegekend worden. Het omzetverlies wordt vastgesteld over een periode van 3 maanden, welke ingaat per 1 januari 2021, 1 februari 2021 of 1 maart 2021. Wanneer u al gebruik gemaakt heeft van NOW 3.1 dan zal de NOW 3.2 periode direct aansluitend op de NOW 3.1 periode plaatsvinden. Wanneer u geen NOW 3.1 heeft aangevraagd kunt u zelf de keuze maken op welke datum u de NOW 3.2 in laat gaan.

Meer informatie

Wanneer u nog vragen heeft over de NOW 3.2 regeling, de overige voorwaarden of u wilt de tegemoetkoming aan laten vragen dan kunt u altijd contact opnemen met de medewerkers Salaris & Personeel van Jongejan & Partners. Zij zijn te bereiken op ons kantoor in Schagen op nummer 0224-214144.