Met ingang van 6 mei 2021 is de NOW-regeling 3.3 opengesteld. De NOW-regeling biedt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetverlies van tenminste 20 % een tegemoetkoming in de loonkosten. De maximale tegemoetkoming is deze keer 85 % van de loonsom, verhoogd met 40 % ter compensatie van de werkgeverslasten. De tegemoetkoming van 85 % ontvangt u alleen wanneer u een omzetverlies van 100 % heeft.

Meer dan 20 % omzetverlies

Wanneer u een omzetverlies heeft van meer dan 20 %, maar minder dan 100 % zal de tegemoetkoming naar rato toegekend worden. Bij het berekenen van het omzetverlies dient u er rekening mee te houden dat wanneer u een Tegemoetkoming Vaste Lasten ( TVL ) verwacht te ontvangen over deze periode, dat u deze bij de verwachte omzet op moet tellen. Het omzetverlies wordt vastgesteld over een periode van 3 maanden, welke ingaat per 1 april 2021, 1 mei 2021 of 1 juni 2021. Wanneer u al gebruik gemaakt heeft van NOW 3.2 dan zal de NOW 3.3 periode direct aansluitend op de NOW 3.2 periode plaatsvinden. Wanneer u geen NOW 3.2 heeft aangevraagd kunt u zelf de keuze maken op welke datum u de NOW 3.3 in laat gaan.

Meer informatie

Wanneer u nog vragen heeft over de NOW 3.3 regeling, de overige voorwaarden of u wilt de tegemoetkoming aan laten vragen dan kunt u altijd contact opnemen met de medewerkers Salaris & Personeel van Jongejan & Partners. Zij zijn te bereiken op ons kantoor in Schagen op nummer 0224-214144.