Publicatie datum: 31 augustus 2021

De 6e aanvraagperiode van de NOW-regeling is momenteel opengesteld. De NOW-regeling biedt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van tenminste 20% een tegemoetkoming in de loonkosten. Deze tegemoetkoming dient uiterlijk 30 september 2021 aangevraagd te worden.

Omzetdaling

De omzetdaling bepaalt u door uw volledige omzet van het jaar 2019 te delen door 4 en dit te vergelijken met de omzet over een aaneengesloten periode van 3 maanden in 2021. Deze periode betreft:

  • juli, augustus en september 2021
    of
  • augustus, september en oktober 2021
    of
  • september, oktober, november 2021

NOW 3.3 aangevraagd?

Wanneer u gebruik heeft gemaakt van de 5e aanvraagperiode (NOW 3.3) dan zal de periode van de 6e aanvraagperiode direct aansluitend zijn op deze periode. Wanneer u geen gebruik heeft gemaakt van de 5e aanvraagperiode dan bent u vrij om een keuze te maken uit 1 van de 3 aansluitende perioden van 3 maanden.

Wijzigingen

Er zijn een aantal wijzigingen in de 6e aanvraagperiode ten opzichte van de vorige aanvraagperioden. De belangrijkste is dat het maximale percentage wat opgegeven mag worden aan omzetverlies 80% bedraagt. Als uw omzetverlies meer dan 80% bedraagt zal er bij de aanvraag toch maar maximaal 80% omzetverlies aangegeven mogen worden.

Tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt nog steeds 85% van uw loonsom verhoogd met 40% ter compensatie van de werkgeverslasten. Een en ander naar rato van uw omzetverlies, waarbij het omzetverlies dus maximaal 80% kan bedragen.

Vragen of uw aanvraag laten regelen door ons?

Wanneer u nog vragen heeft over de 6e aanvraagperiode, de overige voorwaarden of u wilt de tegemoetkoming aan laten vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de medewerkers Salaris & Personeel van Jongejan & Partners. Zij zijn te bereiken op ons kantoor in Schagen op nummer 0224-214144.