De 7e aanvraagperiode voor de NOW is opengesteld van 13 december 2021 tot en met 31 januari 2022.

Nu de overheid wederom lockdownachtige maatregelen heeft genomen is ook de NOW-regeling weer van stal gehaald. De NOW-regeling biedt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van tenminste 20 % een tegemoetkoming in de loonkosten. De omzetdaling bepaalt u door de volledige omzet van 2019 te delen door 6 en deze te vergelijken met de ( verwachte ) omzet van november en december 2021. Als u uw bedrijf gestart bent in 2020 of 2021 geldt voor u een andere berekeningswijze om de omzetdaling te berekenen.

Spelregels

Net als bij de 6e aanvraagperiode kunt u maximaal 80 % omzetdaling opgeven. Als uw omzetverlies meer dan 80 % bedraagt kan er toch maar maximaal 80 % doorgegeven worden. De tegemoetkoming bedraagt nog steeds 85% van uw loonsom verhoogd met 40% ter compensatie van de werkgeverslasten. Een en ander naar rato van uw omzetverlies, waarbij het omzetverlies dus maximaal 80% kan bedragen.

Meer weten?

Wanneer u nog vragen heeft over de 7e aanvraagperiode, de overige voorwaarden of u wilt de tegemoetkoming aan laten vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de medewerkers Salaris & Personeel van Jongejan & Partners. Zij zijn te bereiken op ons kantoor in Schagen op nummer 0224-214144.