Minimaal 20 % omzetverlies en NOW nog niet aangevraagd? Regel dit voor 1 juni 2020!

Per 6 april 2020 is de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) opengesteld. Werkgevers die in een aaneengesloten periode van 3 maanden in de periode van maart tot en met juli 2020 geconfronteerd worden met een omzetverlies van tenminste 20 % kunnen een compensatie in de loonkosten ontvangen, om het salaris van hun werknemers door te kunnen betalen. Dit omzetverlies wordt getoetst door 25 % van de omzet van geheel 2019 te nemen en dit te vergelijken met de 3 aaneengesloten maanden in de periode maart – juli 2020.

Vakantiegeld

De maximale vergoeding is 90 % van het SV loon van januari 2020, verhoogd met 30 % ter compensatie van uw werkgeverslasten en reservering vakantiegeld. Deze vergoeding krijgt u wanneer u 100 % omzetverlies heeft. Wanneer u 50 % omzetverlies heeft krijgt u 50 % van de vergoeding etc.

Aanvraag bij UWV

Om deze vergoeding te ontvangen dient er een aanvraag gedaan te worden bij het UWV. Deze aanvraag dient uiterlijk 31 mei 2020 ingediend te zijn. Na deze datum is het doen van een aanvraag niet meer mogelijk!

Meer weten?

Wanneer u meent in aanmerking te komen voor deze regeling en u heeft deze nog niet aangevraagd dan is snel handelen vereist. Neem dan contact op met de medewerkers personeel en salaris, welke u kunt bereiken op ons kantoor te Schagen, op nummer 0224-214144. Zij kunnen u helpen bij het doen van de aanvraag. Ook wanneer u meer informatie wilt over deze regeling kunt u contact opnemen.