Publicatie datum: 31 mei 2013

Is een lening verstrekt door ouders aan bijvoorbeeld een besloten vennootschap van hun kind in fiscale zin een aftrekpost, op het moment dat blijkt dat de lening niet meer kan worden terugbetaald? We zullen dan moeten bekijken of we hier te maken hebben met een zogenoemde onzakelijk lening. Dat is een lening die een onafhankelijke derde niet zou hebben verstrekt vanwege het te grote risico dat uiteindelijk de lening niet (geheel) wordt terugbetaald. Op een dergelijke lening kan geen fiscaal verlies worden geclaimd.

Op het moment dat een ouder uit privé aan de bv van zijn (meerderjarig) kind een lening verstrekt die in fiscale zin als ‘ongebruikelijk’ kan worden aangemerkt, dan is de rente op de lening voor de ouder in de inkomstenbelasting belast in box 1 (progressieve heffing). In geval sprake is van een niet-ongebruikelijke lening dan is de vordering belast in box 3 (per saldo een belastingdruk van (maximaal) 1,2% over de waarde van de vordering).

In een recente uitspraak van een rechter is een situatie aan de orde geweest waarbij een – als ongebruikelijk aangemerkte – lening is verstrekt door vader aan de BV van zijn zoon. De (adviseur van) vader meende vervolgens dat als gevolg van het faillissement van de BV van zijn zoon het volledige bedrag van de openstaande lening aftrekbaar was op zijn inkomen in box 1. De rechter was het hier niet mee eens: de lening was onzakelijk, waardoor de afwaardering niet ten laste van het inkomen van vader kon worden gebracht.