Het lukt de Belastingdienst niet om iedereen die vóór 1 april aangifte Inkomstenbelasting (IB) 2019 deed, vóór 1 juli bericht te sturen. Daarover stuurt de Belastingdienst een aantal mensen een brief met dagtekening 30 juni.

Afhandeling IB

Normaal gesproken geeft de Belastingdienst vóór 1 juli bericht over de afhandeling van de aangifte IB. Dat is voor een deel van de aangiftes over 2019 dit jaar niet mogelijk. De Belastingdienst heeft meer tijd nodig, maar verwacht bericht te sturen vóór 1 maart 2021. U ontvangt in ieder geval bericht binnen de wettelijke termijn van 3 jaar.

Het gaat over belastingplichtigen:

  • die in 2019 de pensioengerechtigde leeftijd bereikten
  • waarvan blijkt dat ze kwalificeren als buitenlands belastingplichtige
  • waarbij de aangifte handmatig beoordeeld moet worden
  • waarbij door technische oorzaken het niet tijdig lukte de aangifte in de geautomatiseerde systemen te verwerken

U hoeft niets te doen…

De Belastingdienst neemt indien nodig contact met u, of uw intermediair, op over uw aangifte. Anders ontvangt u alsnog een aanslag. U hoeft nu verder geen actie te ondernemen.