Uit de nieuwsbrief van de Gemeente Alkmaar van 24-03-2020:

Beste Ondernemers,

Wij hebben inmiddels één week ervaring met de maatregelen die door het Kabinet op zondag 15 maart zijn aangekondigd als gevolg van het Corona virus. Sluiting van scholen, horeca en sportgelegenheden. Voorkeur voor thuis werken. Afgelasten van evenementen waar meer dan 100 deelnemers worden verwacht. Bewaren van 1.5 meter afstand tot je medemens. Dit allemaal ter bescherming van jezelf maar ook vooral van de wat oudere risicogroep in onze samenleving.

Gedurende deze afgelopen week heeft het Kabinet een steunmaatregelen pakket aangekondigd en zijn gemeenten actief in het zoeken naar mogelijkheden om ondernemers en ZZP’ers bij te staan in deze moeilijke nieuw ontstane situatie.

Van vele kanten bent u geïnformeerd over het Corona virus en de gevolgen daarvan voor uw onderneming. Wij zien veel goede initiatieven die door sectoren en brancheorganisaties genomen worden om elkaar door deze periode heen te helpen.

Om op de hoogte te blijven van deze nationale steunmaatregelen maakt u gebruik van de officiële bronnen, zoals:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
www.kvk.nl/corona
www.rivm.nl/coronavirus

en als het gaat om de NOW-regeling en andere compensatieregelingen: www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen

Alle regelingen van de Gemeente Alkmaar kunt u vinden via :
www.alkmaar.nl/werk-en-inkomen/coronavirus-ondersteuning-voor-ondernemers

Komende woensdag is er overleg tussen het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Alkmaar en Ondernemend Alkmaar inzake lokaal te treffen voorzieningen.

Bij deze een belangrijke vraag aan u!
Zijn er zaken die voor u als ondernemer spelen, en waar zowel nationaal als gemeentelijk nog geen antwoord op is gegeven? Zie vooral ook het persbericht van de Gemeente Alkmaar onder de knop hieronder.

Mochten er vragen of suggesties zijn die nog niet beantwoord zijn, dan leggen wij die namens u graag aan het College voor. Mail dan uw vraag of suggestie aan info@ondernemendalkmaar.nl .

Samen, met elkaar, ondernemers en overheid, kunnen we een hoofd bieden aan deze afschuwelijke en ingrijpende periode onder het nationale motto “Pas goed op jezelf en op elkaar.”

Rob Niele, voorzitter

Lees de nieuwsbrief online »

124720