Publicatie datum: 7 januari 2022

Met ingang van 2022 mag u uw werknemers geen vaste reiskostenvergoeding meer uitbetalen voor de dagen dat zij thuiswerken. Hiermee komt de regeling welke in 2020 en 2021 bestond, waarbij in verband met corona de reiskostenvergoeding wel doorbetaald mocht worden ook al werd er niet op de werkplek gewerkt, te vervallen.

Vergoeding thuiswerkers

Met ingang van 2022 kunt u werknemers die thuiswerken wel een onbelaste vergoeding van € 2,00 per thuiswerkdag vergoeden. Wanneer een werknemer voor zijn werk reist (woon werk, maar ook andere zakelijke kilometers) mag u maximaal € 0,19 per gereisde kilometer onbelast vergoeden (of de kosten van het openbaar vervoer).

Maximaal € 2 per dag

Wanneer de werknemer niet reist, maar thuiswerkt mag u dus maximaal € 2,00 per gewerkte dag onbelast vergoeden. Wanneer de werknemer aantal dagen per week thuis werkt en een aantal dagen per week naar de werkplek reist t kan er ook een combinatie van de vergoeding gegeven worden berekend naar rato van het aantal dagen. Als een werknemer op een werkdag deels thuiswerkt, en deels naar de werkplek komt dan kiest de werkgever of hij voor deze dag de thuiswerkvergoeding of de reiskostenvergoeding betaald. Het is niet toegestaan om beiden te vergoeden.

Vaststellen hoogte vergoedingen

De hoogte van de vergoedingen die u geeft kunnen op twee manieren vastgesteld worden. Of u betaalt uit op basis van de daadwerkelijk gewerkte dagen of u gaat, bij een fulltime dienstverband, uit van 214 dagen per jaar en herrekent dit naar een maandbedrag.

Geef uw keuze aan ons door!

U dient per 1 januari 2022 te bepalen of de manier waarop de reiskostenvergoeding berekend is nog de juiste is, of dat deze aangepast moet worden, of dat u aan uw werknemer een thuiswerkvergoeding wilt geven. Wanneer de reiskostenvergoeding aangepast moet worden of u een thuiswerkvergoeding wilt geven dient u contact met ons op te nemen, zodat dit in de salarisadministratie aangepast kan worden. Ook wanneer u meer informatie wilt over de verschillende vergoedingen, of u wilt overleggen over de specifieke situatie van uw werknemers, dan kunt u contact met de medewerkers Salaris & Personeel van Jongejan & partners opnemen. Zij zijn bereikbaar op ons kantoor in Schagen, op nummer 0224-214144.