Publicatie datum: 30 augustus 2021

De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of in de loon- en begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De regeling geldt voor de volgende onderwijscategorieën:

  • Vmbo/VSO/PRO/Entreeopleiding in vmbo
  • MBO BBL
  • HBO
  • Promovendi/toio’s

Wij kunnen als u aan de juiste voorwaarden voldoet bij het RVO voor u de subsidie praktijkleren aanvragen.

Maximaal € 2.700 per leerplaats 2020/2021

De subsidie biedt een tegemoetkoming in de kosten tijdens de praktijkbegeleiding en is maximaal € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats per schooljaar. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer praktijkbegeleiding kreeg in het studiejaar 2020/2021 en het totaal aantal ingediende subsidieaanvragen.

U hebt nog tot 16 september 2021 om de subsidie ‘praktijkleren’ aan te vragen.

Studie sectoren

De subsidieregeling praktijkleren is ook voor het afgelopen schooljaar uitgebreid met extra subsidiemogelijkheden. De extra subsidie komt beschikbaar voor erkende leerbedrijven die een mbo bbl-leerplek aanbieden in de sectoren landbouw, horeca en recreatie en in conjunctuurgevoelige sectoren. Deze bedrijven kunnen boven op de gebruikelijke subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen. De hoofdactiviteit van het erkende leerbedrijf dat de opleiding in de praktijk verzorgt, moet bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staan onder één van de SBI-codes voor landbouw, horeca of recreatie of één van de SBI-codes voor conjunctuurgevoelige sectoren. De hoofdactiviteit van het erkende leerbedrijf is de eerste geregistreerde SBI-code in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Eventuele andere geregistreerde SBI-codes zijn nevenactiviteiten. Deze komen niet in aanmerking komen voor de toeslag.

Niet met terugwerkende kracht…

Deze registratie moet gedurende het studiejaar waarin de leerplek wordt verzorgd en in ieder geval op het moment van aanvragen correct zijn. U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de extra subsidie.

Wij regelen het voor u!

Heeft u een leerling in bovenstaande categorieën in dienst genomen en u heeft het nog niet aan ons doorgegeven? Doe dit dan voor 16 september! Wij kunnen de subsidie dan voor u aanvragen.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze medewerkers Salaris & personeel, bereikbaar op ons kantoor te Schagen, op nummer 0224-214144.