Publicatie datum: 5 augustus 2020

Hebt u een of meerdere stagiair(e)s gehad in 2019/2020? Vraag dan nu de subsidie aan waar u recht op hebt!

De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of in de loon- en begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De regeling geldt voor de volgende onderwijscategorieën:

  • Vmbo/VSO/PRO/Entreeopleiding in vmbo
  • MBO BBL
  • HBO
  • Promovendi/ toio’s

Wij kunnen als u aan de juiste voorwaarden voldoet bij het RVO voor u de subsidiepraktijkleren aanvragen.

Subsidie

De subsidie biedt een tegemoetkoming in de kosten tijdens de praktijkbegeleiding en is maximaal € 2.700,00 per praktijk- of werkleerplaats per schooljaar. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer praktijkbegeleiding kreeg in het school-/studiejaar 2019/2020 en het totaal aantal ingediende subsidieaanvragen.

De Subsidieregeling praktijkleren wordt in de studiejaren 2019/2020 tot en met 2021/2022 uitgebreid met een extra compartiment. Erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een bbl leerplek aanbieden. De hoofdactiviteit van het erkende leerbedrijf dat de opleiding in de praktijk verzorgt, moet bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staan onder één van de SBI-codes voor landbouw, horeca of recreatie. Deze registratie moet gedurende het studiejaar waarin de leerplek wordt verzorgd en in ieder geval op het moment van aanvragen correct zijn. U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de extra subsidie.

Heeft u een leerling in bovenstaande categorieën in dienst genomen en u heeft het nog niet aan ons doorgegeven? Doe dit dan zo spoedig mogelijk!