In mei wordt bij heel veel bedrijven het jaarlijkse vakantiegeld uitbetaald. Iets waar veel werknemers reikhalzend naar uitkijken. Als u als werkgever door de huidige coronacrisis het vakantiegeld later wil uitbetalen, kan dat zomaar?

Mag een werkgever het uitkeren van het vakantiegeld in mei uitstellen?

Nee dat kan niet. Er zijn standaardafspraken over het vakantiegeld. Volgens de wet moet het opgebouwde vakantiegeld over de periode van de maanden juni t/m mei uiterlijk op 30 juni zijn uitbetaald. Als u als werkgever onder een cao regeling valt dan is in principe voor de betaling van het vakantiegeld de tekst van de CAO leidend. Het is mogelijk dat CAO partijen op grond van de huidige situatie aanvullende afspraken zullen maken, bijvoorbeeld het uitstellen van de betaling met 1 of 2 maanden. Een ander alternatief zou kunnen zijn dat er in delen wordt betaald (bijvoorbeeld in mei, juni en juli) om zo de financiële lasten wat te spreiden. Op het moment dat deze aanvullende afspraken worden gemaakt door de CAO partijen, dan kan de individuele werkgever deze gewijzigde afspraken volgen.

Als u als werkgever niet onder een cao regeling valt en eigen arbeidsvoorwaarden heeft op gesteld is een andere mogelijkheid dat de arbeidsvoorwaarden gewijzigd worden. Bij de wijziging van deze arbeidvoorwaarden speelt dan de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging een belangrijke rol. De Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging heeft bij zo’n wijziging namelijk instemmingsrecht en de werkgever heeft wettelijk dus de instemming nodig van zo’n orgaan om de wijziging door te mogen voeren. Op deze manier zorgt u als werkgever tevens voor draagvlak binnen de onderneming voor een dergelijke maatregel.

Heeft u geen Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging, en u wilt de uitbetaling van het vakantiegeld uitstellen of in termijnen uitbetalen omdat er bijvoorbeeld betalingsproblemen zijn, kan u als werkgever met uw personeel een gesprek aangaan om zo eenmalig het vakantiegeld op een later tijdstip of in termijnen betalen. Daarvoor moet de werknemer met uw voorstel instemmen. Het is verstandig om dat schriftelijk vast te leggen.

Overigens worden werkgevers die gebruikmaken van de NOW-regeling ook tegemoetgekomen in de maandelijkse opbouw van vakantiegeld. Bovenop de loonsom wordt 30% opslag betaald ter compensatie van de opbouw van vakantiegeld, pensioenpremies en werkgeverspremies.