Het kabinet heeft de duur van het uitstel van betaling al een paar keer verlengd. Het uitstel van betaling van nieuwe betalingsverplichtingen voor ondernemers loopt tot uiterlijk 1 juli 2021 en zal, zoals het er nu naar uitziet, niet worden verlengd.

Loon- en omzetbelasting

Voor de loon- en omzetbelasting betekent dit dat de belasting over het laatste belastingtijdvak voor 1 juli 2021 tijdig moet worden voldaan.

Aanvangsdatum aflossen opgebouwde belastingschuld: 1 oktober 2022

Aflossen opgebouwde belastingschuld

Vanaf het moment dat de nieuw opkomende belastingverplichtingen moeten worden hervat, namelijk vanaf 1 juli 2021, hebben ondernemers dus 15 maanden de tijd voor ze beginnen met het aflossen van hun opgebouwde belastingschuld gedurende 60 maanden

Rente vrij? Nee!

Helaas is de terugbetalingsregeling niet geheel vrij van rente. Met ingang van 1 januari 2022 bedraagt het rentepercentrage 1%. Op 1 juli 2022 wordt de rente verhoogd naar 2%. Vervolgens wordt de rente jaarlijks verhoogd met één procentpunt naar het gebruikelijke tarief van 4%. Dat betekent dat de rente op 1 januari 2023 op 3% wordt vastgesteld en vervolgens op 1 januari 2024 op 4%.

Betaal op tijd, want anders…

Het tijdig voldoen aan de nieuw opkomende verplichtingen is overigens wel een harde voorwaarde voor het recht op de betalingsregeling van de gedurende de Corona opgebouwde belastingschuld. Niet tijdig voldoen van nieuw opkomende verplichtingen heeft dus tot gevolg dat u de gedurende de Corona opgebouwde belastingschuld direct moet voldoen.