Publicatie datum: 7 november 2017

Bij de Tweede kamer is een nota van wijziging op het Belastingplan 2018 ingediend. Hierin zijn zes fiscale maatregelen uit het regeerakkoord Rutte III opgenomen.

Het gaat om de volgende maatregelen:

  • Het heffing vrije vermogen wordt per 1 januari 2018 verhoogd naar € 30.000 per persoon. Daarnaast zal het forfaitaire rendement dichter aansluiten bij het gemiddelde werkelijke rendement, doordat voor het rendement over het aan het spaardeel toegerekende gedeelte van de grondslag voortaan gebruik wordt gemaakt van actuelere cijfers;
  • De uitbetaalbaarheid van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) en arbeidskorting (bij voldoende partnerinkomen) wordt vanaf 1 januari 2019 afgebouwd tot het voor de algemene heffingskorting geldende percentage van de uitbetaalbaarheid. Voor de arbeidskorting en IACK gaat die beperking ook gelden voor de minstverdienende partner die voor 1 januari 1963 geboren is;
  • Verhoging ouderenkorting met € 160 en gelijktijdig geleidelijke inkomensafhankelijke afbouw per 2019;
  • Het terugdraaien van de verlenging van de eerste schijf in de VPB van € 200.000 naar € 350.000;
  • Het effectief tarief van de innovatie box gaat per 2018 van 5% naar 7%;
  • Verhoging tabaksaccijns voor de periode 2018 tot en met 2021.

Mocht u nou denken na al deze feiten, “maar wat betekent dit nu voor mij?”, neem dan contact op met uw adviseur van Jongejan en Partners.
Onze fiscalisten staan u graag bij met een advies op maat.