De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) gaat in 2020 tijdelijk omhoog naar 3% over de eerste € 400.000.

Verhoging

Om de werkgevers tegemoet te komen bij problemen vanwege de coronacrisis, verhoogt het kabinet de vrije ruimte van de werkkostenregeling naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever. De eenmalige verhoging is tijdelijk en geldt alleen voor 2020. Door deze maatregel wordt de vrije ruimte in 2020 met maximaal € 5200,00 verruimd.

Moeilijke tijd

De verhoging moet u als werkgever de mogelijkheid bieden uw werknemers juist in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen met bijvoorbeeld een bloemetje of een cadeaubon. De verruiming kan echter ook worden gebruikt voor het aanschaffen van thuiswerkfaciliteiten voor uw werknemers. Ook verwacht het kabinet dat het een boost kan geven aan sectoren die het nu extra zwaar hebben.

Zo werkt het

Onder de WKR kan u als werkgever een percentage van het totale fiscale loon van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. Per 1 januari 2020 werd deze vrije ruimte al verhoogd van 1,2% naar 1,7% voor de eerste € 400.000. Boven de € 400.000 geldt een vrije ruimte van 1,2%. Stopt u méér in deze zogenoemde vrije ruimte, dan moet u over het meerdere 80% eindheffing betalen. Werkgevers mogen zelf bepalen of ze de vrije ruimte willen gebruiken en waar ze die aan willen besteden.

Meer weten?

Wanneer u meer wilt weten over de werkkostenregeling kunt u altijd contact opnemen met onze medewerkers Salaris en Personeel, welke te bereiken zijn op ons kantoor in Schagen op nummer 0224-214144.