Update 19-03-2020: deze informatie is inmiddels achterhaald.
Hier vindt u de meest recente berichtgeving »

Er zijn omstandigheden waar u als werkgever tegenaan kunt lopen die niet meer aangemerkt kunnen worden als een normaal ondernemersrisico. Eén van deze omstandigheden is het coronavirus. Wanneer uw bedrijf te maken heeft met minder werk door het coronavirus en u kunt daardoor tijdelijk uw personeel niet of minder inzetten, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden werktijdverkorting en een WW uitkering aanvragen voor uw personeel. Hiermee kan een groot deel van uw loonkosten gedekt worden.

Voorwaarden

De voorwaarden waar u als bedrijf in ieder geval aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een werktijdverkortingsvergunning zijn:

  • Uw bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
  • U verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20 % minder werk.

Aanvraag werktijdverkorting

Een ontheffing wordt in principe verleend vanaf de datum waarop de aanvraag voor werktijdverkorting is ingediend en geldt voor een periode van maximaal 6 weken. Deze kan daarna maximaal 3 x 6 weken verlengd worden. Werknemers die aangemeld gaan worden voor de werktijdverkorting dienen hier wel mee akkoord te gaan.

Wanneer uw bedrijf de gevolgen van het Corona virus ondervindt en u naar aanleiding hiervan uw personeel voor tenminste 20 % minder in kunt zetten, neem dan contact op met Peter Jutte of Stefan Boomstra, beiden te bereiken op ons kantoor te Schagen. Zij kunnen u verder over deze regeling informeren en de aanvraag eventueel voor u indienen.

Wanneer uw bedrijf de gevolgen van het Corona virus ondervindt en u naar aanleiding hiervan uw personeel voor tenminste 20 % minder in kunt zetten, neem dan contact op met Peter Jutte of Stefan Boomstra, beiden te bereiken op ons kantoor te Schagen. Zij kunnen u verder over deze regeling informeren en de aanvraag eventueel voor u indienen.

BEL VOOR INFO 0224-214144