Publicatie datum: 11 november 2022

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer worden gedaan. De standaardbijtelling bedraagt 22% van de catalogusprijs van de auto. Voor auto’s die voor 2017 zijn aangeschaft of geleaset gelden andere percentages. Lagere bijtellingen gelden gedurende 60 maanden. Daarna geldt de standaardbijtelling. Voor auto’s van voor 2017 bedraagt de standaardbijtelling niet 22 maar 25%.

Bijtelling elektrische auto

Voor een in 2022 aangeschafte nieuwe elektrische auto bedraagt de bijtelling 16% over de eerste € 35.000 van de catalogusprijs. Voor het meerdere geldt de reguliere bijtelling van 22%. Per 1 januari 2023 bedraagt de bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s 16% over de eerste € 30.000 en 22% over het meerdere. Deze bijtellingspercentages gelden voor in het kalenderjaar nieuw aangeschafte auto’s en gelden gedurende 60 maanden. Overweegt u een elektrische auto, investeer of lease dan nog in 2022 om het voordeel van de lagere bijtelling gedurende 60 maanden te hebben.

Omdat de verlaagde bijtelling voor een periode van 60 maanden vanaf de datum waarop de auto op kenteken is gezet geldt, kunt u overwegen om een jonge gebruikte elektrische auto, liefst van voor 2019, aan te schaffen. U profiteert dan niet van de verlaagde bijtelling over de volle 60 maanden, maar slechts over de resterende maanden.

Bron: Overig | publicatie | 24-10-2022

Na de 1e periode van 60 maanden waarin recht bestaat op verlaagde bijtelling, moet u vanaf 1-1-2017 jaarlijks bekijken wat de geldende regels op dat moment zijn. Als u volgens de dan geldende wetgeving recht hebt op een verlaging, geldt die alleen voor dat betreffende kalenderjaar en niet meer voor 60 maanden. In onderstaand overzicht vindt u de bijtellingspercentages zoals die gelden van 2011 tot en met 2020 .

Het overzicht in ingedeeld op basis van de CO2-uitstootgrenzen.

Onderverdeling van auto?s naar CO2-uitstoot in 3 categorieën:

  1. Uitstoot 0 gram
  2. Uitstoot hoger dan 0 maar niet meer dan 50 gram
  3. Uitstoot hoger dan 50 gram

Algemeen bijtellingspercentage

Voor alle auto?s met een 1ste tenaamstelling vóór 1 januari 2017 geldt het algemene bijtellingspercentage van 25% Alleen voor auto?s met een datum 1ste toelating op de weg (DET) 1 januari 2017 en later geldt een algemeen bijtellingspercentage van 22%.

1. Uitstoot 0 gram

Bij deze categorie is een bestuurders- en/of eigenaarswissel niet van belang. Wel de datum 1ste tenaamstelling.

Datum 1ste tenaamstelling voor 1-1-2012:

Het algemene bijtellingstarief voor deze auto bedraagt 25%.

Verlaging van 25% tot 1-1-2017.

In 2017 en 2018 bedraagt de verlaging 18%, per saldo bijtelling 7%.

Datum 1ste tenaamstelling vanaf 1-1-2012 tot 1-1-2014

Het algemene bijtellingstarief voor deze auto bedraagt 25%.

Verlaging van 25% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1ste dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.

Na afloop van de 60 maandenperiode bedraagt de verlaging 18%, per saldo dus een bijtelling van 7% voor de resterende maanden van 2017, en voor het jaar 2018.

Datum 1ste tenaamstelling vanaf 1-1-2014 tot 1-1-2017

Het algemene bijtellingstarief voor deze auto bedraagt 25%.

Verlaging van 21% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1ste dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.

Na afloop van de 60 maandenperiode blijft het algemene bijtellingstarief voor deze auto op 25% en met ingang van 1-1-2019 bedraagt de verlaging voor niet-waterstofauto?s maximaal ? 9.000 (18% x ? 50.000).

Datum 1ste toelating vanaf 1-1-2017

Het algemene bijtellingstarief voor deze auto bedraagt 22%.

Verlaging van 18% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1ste dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst is toegelaten op de weg.

Vanaf 1-1-2021 bestaat er voor nieuwe auto’s (met een datum 1ste toelating vanaf 1-1-2021) geen recht meer op verlaging van de bijtelling. Dat geldt ook voor alle oudere auto’s zodra de 1e 60 maandenperiode is verstreken.

2. Uitstoot hoger dan 0 en max 50 gram

Bij deze categorie is een bestuurders- en/of eigenaarswissel niet van belang. Wel de datum 1e tenaamstelling.

Datum 1etenaamstelling voor 1-1-2012:

Het algemene bijtellingstarief voor deze auto bedraagt 25%.

Verlaging van 25% tot 1-1-2017.

In 2017 en 2018 geen verlaging, per saldo bijtelling 25%.

Datum 1ste tenaamstelling vanaf 1-1-2012 tot 1-1-2014

Het algemene bijtellingstarief voor deze auto bedraagt 25%.

Verlaging van 25% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.

Na afloop van de 60 maandenperiode geen recht op verlaging, per saldo dus een bijtelling van 25%.

Datum 1ste tenaamstelling vanaf 1-1-2014 tot 1-1-2016

Het algemene bijtellingstarief voor deze auto bedraagt 25%.

Verlaging van 18% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.

Na afloop van de 60 maandenperiode geen recht op verlaging, per saldo dus een bijtelling van 25%.

Datum 1ste tenaamstelling vanaf 1-1-2016 tot 1-1-2017

Het algemene bijtellingstarief voor deze auto bedraagt 25%.

Verlaging van 10% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.

Na afloop van de 60 maandenperiode geen recht op verlaging, per saldo dus een bijtelling van 25%.

Datum 1ste toelating vanaf 1-1-2017

Vanaf 1-1-2017 bestaat er geen recht op verlaging, per saldo dus een bijtelling van 22%.

3. Uitstoot hoger dan 50 gram

De korting op de bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot en tot 2015 op welke brandstof de auto rijdt. Vanaf 2015 wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen diesel- of geen dieselauto?s.

Datum 1ste tenaamstelling vóór 1-7-2012

Als sprake is van een verlaagde bijtelling van 14% of 20% (op basis van de uitstootgrenzen geldend op 30-6-2012) geldt er een overgangsregeling.

In 3 situaties geldt deze verlaagde bijtelling uiterlijk tot en met 31-12-2018 :

Datum 1ste tenaamstelling vóór 1-7-2012, geen eigenaarswissel en geen bestuurderswissel

Datum 1ste tenaamstelling en op naam eigenaar vóór 1-7-2012, bestuurderswissel op of na 1-7-2012

Datum 1ste tenaamstelling vóór 1-7-2012, op naam eigenaar op of na 1-7-2012, geen bestuurderswissel vanaf

30-6-2012

In 1 situatie geldt de verlaagde bijtelling ( volgens uitstootgrenzen 30-6-2012) uiterlijk tot en met 30-6-2017

Datum 1ste tenaamstelling vóór 1-7-2012 en zowel een eigenaarswissel als een bestuurderswissel op of na 1 juli 2012.

Datum 1ste tenaamstelling na 1-7-2012 en vóór 1-1-2017

Het algemene bijtellingstarief voor deze auto bedraagt 25%.

Afhankelijk van de uitstootgrenzen in het jaar van 1ste tenaamstelling geldt een verlaging gedurende een periode van 1 x 60 maanden.

Let op: Voor een auto met 1ste tenaamstelling in 2012 na 1-7-2012 gelden de gewijzigde uitstootgrenzen van 1 juli 2017.

Datum 1ste toelating vanaf 1-1-2017

Het algemene bijtellingstarief voor deze auto bedraagt 22%. Geen recht op verlaging. In deze tabel ‘Overzicht bijtellingspercentages van 2011-2020’ staan de verschillende situaties opgenomen.