CONSULTANCY

Kijk, die jaarrekening is het probleem niet. Zelfs de salarisverwerking komt wel goed.

Maar wat als u voor belangrijke beslissingen staat? Als u een kostprijscalculatie wilt? Een nieuwe productielocatie wilt realiseren? Een directiefunctie tijdelijk moet invullen? Uw opvolging wilt regelen? Uw bank moet overtuigen? Een overname voor de deur staat? Inderdaad, dan is er meer nodig dan een accountantsvisie.

Om dit soort vraagstukken op te lossen is daadkracht, ondernemersgeest en een brede ervaring nodig. Dan komen de consultants die zich bezighouden met fusies, herstructurering, claims, vermogensplanning, overnames en opvolging in beeld. De consultants van Jongejan & Partners staan voor een persoonlijke benadering met op maat gemaakte oplossingen. Ze zijn nuchter, slim, inspirerend en zitten vol ambitie. Ambitie om alles eruit te halen en u van een volledig en passend advies te voorzien. Persoonlijk en op een manier die bij u past. Door onze omvang en samenstelling hebben wij de mogelijkheid om uw organisatie integraal te adviseren over uw huidige en toekomstige bedrijfsvoering. Jongejan & Partners heeft de meeste specialismen zelf in huis, maar wanneer nodig werken wij nauw samen met Addfusion. Addfusion is een organisatieadviesbureau en biedt multidisciplinaire dienstverlening op maat aan. Zij zorgen er niet alleen voor dat u de beschikking heeft over alle specialismen, maar ook dat deze tijdig aan tafel schuiven, worden gemanaged en dat uw vraagstuk conform afspraak wordt opgelost.


OVERZICHT

Het reguliere accountantswerk, zoals het verzorgen van administraties, opstellen van jaarrekeningen en het verrichten van alle controlerende taken is vanzelfsprekend. We geven echter niet alleen inzicht in uw onderneming aan de hand van cijfers, maar kijken graag samen met u naar de toekomst. We fungeren daarbij als inspiratiebron of desgewenst als referentiekader bij uw investeringen, beleggingen en andere besluiten. Hierbij worden fiscale aspecten eveneens meegenomen. Dit alles met als doel onze brede kennis te integreren in uw organisatie.

Duurzaam ondernemen is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie.

U ziet kansen of heeft deze zelfs al concreet uitgewerkt in een plan. Voor de financiering van het plan zoekt u nu de juiste partij(en). Maar waar vindt u die en heeft u wel de juiste financieringsvorm gekozen? De situatie is per bedrijf en situatie verschillend. Daarnaast biedt de overheid middels inschakeling van diverse organisaties uiteenlopende subsidie mogelijkheden, zo ook wellicht voor uw plannen. Bij dergelijke financieringsvraagstukken zijn wij u graag van dienst.

Jongejan & Partners kan u begeleiden en adviseren op het gebied van fusies, overnames en opvolgingen. Hierbij kunt u denken aan het maken van een waarde-analyse van uw bedrijf of bedrijfsonderdeel, begeleiding bij het bepalen van een acquisitiestrategie of het totale opvolgings- of verkoopproces van uw onderneming. Maar ook onderhandelingen en participaties vallen binnen onze expertise. Uit onderzoek is gebleken dat een grote groep van ondernemers voor zijn 50e stopt met werken. Dit kan zijn door ziekte, (vervroegd) pensioen of overlijden.

In alle gevallen is het verstandig als u een goed plan klaar heeft liggen over hoe uw onderneming moet worden voortgezet: het bedrijfsopvolgingsplan. Hierin is het noodscenario vastgelegd voor het geval u onverhoopt niet meer kunt functioneren, waarbij u voorziet in de behartiging van de belangen van uw familie, personeel en niet in de laatste plaats uw klanten.Wij beschikken over een ruime ervaring op dit lastige terrein.Overigens werken wij bij reguliere bedrijfsoverdrachten intensief samen met onze dochterorganisatie “de Overdrachtsadviseur”. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u dan ook graag naar deoverdrachtadviseur.nl

Werkgevers en werknemers zijn sterk van elkaar afhankelijk. En helaas zijn hun belangen soms tegengesteld. Het arbeidsrecht dicteert hoe werkgevers en werknemers elkaar moeten behandelen. Het geeft bijvoorbeeld regels voor de omgang met minderjarige werknemers, proeftijden, collectieve arbeidsovereenkomsten en beëindiging van arbeidscontracten. Het arbeidsrecht is ook van toepassing op onder andere opzegtermijnen, lease auto’s, functiewijzigingen en concurrentiebedingen. Wij kunnen u op heel veel van deze terreinen adviseren en helpen bij het vinden van een oplossing.

Onze specialisten zijn betrokken bij diverse opdrachten in uiteenlopende sectoren en bij tal van (familie-) bedrijven. Die betrokkenheid gaat veelal gepaard met het tijdelijk invullen van een directiefunctie. Opdrachten hebben over het algemeen te maken met een noodzakelijke koerswijziging, fusie & overname of een dreigend faillissement. Afhankelijk van uw vraag gaan wij op zoek naar die juiste man of vrouw. Desgewenst zijn we in staat om binnen Jongejan & Partners of Addfusion een team te operationaliseren.

Als ondernemer heeft u te maken met de juridische aspecten als contractrecht, arbeidsrecht en natuurlijk ondernemersrecht. Jongejan & Partners beschikt over een bedrijfsjurist die u kan helpen bij het opstellen van overeenkomsten of u van advies kan voorzien. Dat gebeurt op een nuchtere en slimme manier. Zodat u niet verzeild raakt in een wirwar van ingewikkelde wet- en regelgeving. Persoonlijk en eenvoudig.

Het geheel is zo sterk als de zwakste schakel. Kijkend naar de processen bij bedrijven geldt dit zelfde principe. De toegevoegde waarde die bedrijven leveren aan hun klanten zal dan ook integraal moeten worden bekeken. Wij richten ons primair op het optimaliseren en beheersen van goederen-, informatie- en geldstromen. Uiteraard geplaatst in de context van de visie en doelstellingen van het bedrijf. Of u nu op zoek bent naar mogelijkheden om uw doorlooptijden te reduceren, kosten structureel te verlagen of productiviteitsverbetering nastreeft, wij gaan de uitdaging met vertrouwen aan.

Bedrijven opereren in een onzekere en steeds veranderende omgeving. Bestuurders worstelen, ze willen enerzijds keuzes maken en anderzijds alle opties open houden. Welke kant moet het met de organisatie op, hoe zijn we onderscheidend, van toegevoegde waarde? In de fysieke en virtuele wereld is alles met elkaar verweven en zijn organisaties steeds meer onderdeel van ketens, netwerken en wisselende verbanden. In dat veranderende speelveld zoeken organisaties hun plek. Een zoektocht waar Jongejan & Partners rust, duidelijkheid en overzicht biedt en u in staat stelt de juiste koers vast te stellen en in te vullen.